usługi
nie zmienił się
zmalał
1. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2011, całkowity obrót firmy w 2012:
wzrośnie
nie zmieni się
zmaleje
wzrosły
nie zmieniły się
zmalały
3. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2011, przychody ze sprzedaży krajowej w 2012:
Sektor działalności
DANE:
produkcja
Liczba zatrudnionych:
1-9
10-49
50-249
250 i więcej
Województwo
E-mail (podając wyrażają Państwo chęć otrzymania wyników badania):
wzrósł
2. Spodziewamy się, że w roku 2013 całkowity obrót firmy:
4. Spodziewamy się, że przychody ze sprzedaży krajowej w roku 2013:
wzrosną
nie zmienią się
zmaleją
SPRZEDAŻ KRAJOWA
OBROTY
EKSPORT (dotyczy tylko eksporterów):
5. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2011, przychody z eksportu w roku 2012:
wzrosły
nie zmieniły się
zmalały
6. Spodziewamy się, że przychody z eksportu w roku 2013:
wzrosną
nie zmienią się
zmaleją
INWESTYCJE:
9. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2011, poziom inwestycji w firmie w roku 2012:
wzrósł
nie zmienił się
zmalał
ZATRUDNIENIE
7. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2011, ilość zatrudnionych w firmie w 2012:
wzrosła
nie zmieniła się
nie zmieniły się
zmalała
mniej korzystne
8. Spodziewamy się, że w roku 2013 ilość zatrudnionych w firmie:
wzrośnie
nie zmieni się
zmaleje
10. Spodziewamy się, że poziom inwestycji w firmie w roku 2013:
wzrośnie
nie zmieni się
zmaleje
WARUNKI PROWADZENIA BIZNESU
11. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2011, warunki dla działalności gospodarczej w 2012 są:
bardziej korzystne
12. Spodziewamy się, że w roku 2013, warunki prowadzenia działalności gospodarczej będą:
bardziej korzystne
nie zmienią się
mniej korzystne
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG