Badania
Badanie klimatu biznesowego EES 2014
Optymistycznym planom polskich firm na 2014 rok towarzyszy poprawa w ocenie przyszłorocznych warunków dla biznesu, chociaż optymizm w nastrojach jest bardzo nikły.
Więcej…
European Econimic Survey 2013 - rezultaty badania
Złe nastroje polskich przedsiębiorców nie znajdują potwierdzenia w wynikach ekonomicznych firm, które prezentują się nieźle na tle tych uzyskanych w innych krajach UE.
Więcej…
Przedsiębiorcy o perspektywach na rok 2012: Dużo optymizmu w trudnych warunkach - Badanie klimatu biznesowego w Polsce i Europie na 2012 rok
„Przedsiębiorcy toczą zaciętą walkę z globalnym spowolnieniem gospodarczym, którą pomimo sukcesywnie pogarszających się warunków, na razie wygrywają” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, komentując wyniki badań nastrojów przedsiębiorców przeprowadzonych przez Krajową Izbę Gospodarczą w ramach projektu European Economic Survey 2012.
Więcej…
Klimat biznesowy w Polsce i w Europie na 2011
Polska wyraźnie ma już za sobą okres spowolnienia, ale niepewność wśród przedsiębiorców co do rozwoju sytuacji w gospodarce dominuje.
Więcej…
Badanie KIG "Motywacje i bariery dla poprawy efektywności energetycznej w MŚP"
Brak wiedzy, informacji oraz wsparcia finansowego są głównymi przeszkodami w poprawie efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw.
Więcej…
2009 – Badanie klimatu biznesowego w Europie i w Polsce. Badania KIG i Eurochambres w ramach "European Economic Survey 2010"
Polskim przedsiębiorcom kryzys niestraszny. Wierzą, że okres dekoniunktury mają już za sobą i w przyszłym roku planują zwiększenie sprzedaży, ekspansję eksportową i nowe inwestycje.
Więcej…
2008 – Badanie klimatu biznesowego w Europie i w Polsce "European Economic Survey 2009"
Krajowa Izba Gospodarcza prezentuje opracowanie rezultatów badania klimatu biznesowego, które przeprowadziła wśród polskich przedsiębiorców we wrześniu i październiku 2008.
Więcej…
2007 - Badanie klimatu biznesowego w Europie "European Economic Survey 2008"
Po raz kolejny Krajowa Izba Gospodarcza przeprowadza w Polsce badanie odczuć przedsiębiorców co do warunków i perspektyw prowadzenia działalności gospodarczej - tzw. EUROPEAN ECONOMIC SURVEY, które jest realizowane corocznie przez izby gospodarcze równolegle w krajach Unii Europejskiej i państwach kandydujących. Raport z badania jest unikalnym źródłem informacji o przewidywanej koniunkturze zarówno w całej UE jak i w narodowych oraz regionalnych gospodarkach.
Więcej…
2006 - Badanie klimatu biznesowego w Europie "European Economic Survey 2007"
W tegorocznej edycji badania European Economic Survey, którą przeprowadzono na przełomie III i IV kwartału 2006, 2222 przedsiębiorców z całej Polski wypowiedziało się w ankiecie na temat wyników swoich firm za miniony rok oraz perspektyw dla sprzedaży, zatrudnienia i inwestycji w roku 2007. Przedsiębiorcy ocenili bieżące i przyszłe warunki dla działalności gospodarczej ("klimat biznesowy").
Więcej…
2006 - Badanie warunków dla funkcjonowania firm z sektora MSP
Zła jakość prawa, nieuczciwa konkurencja i niestabilna sytuacja polityczna, to tylko niektóre bariery funkcjonujące w otoczeniu małych i średnich przedsiębiorstw. Ze zleconego przez Krajową Izbę Gospodarczą sondażu wynika, iż przedsiębiorcy będą musieli jeszcze poczekać na zmiany, gdyż, jak uważają, deklarowana przez władze publiczne chęć poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej nie jest poparta konkretnymi działaniami.
Więcej…
2005 - Badanie klimatu biznesowego w Europie "European Economic Survey 2006"
W tegorocznej, piątej edycji badania EES, które Krajowa Izba Gospodarcza przeprowadziła we wrześniu i pażdzierniku 2005 roku, wzięło udział 2243 przedsiębiorców z całej Polski. Ocenili oni warunki dla prowadzenia biznesu oraz wyniki osiągnięte przez swoje firmy w minionym roku i jednocześnie podali własne przewidywania na rok następny.
Więcej…
2005 - Badanie "Wpływ przystąpienia Polski do UE na warunki prowadzenia działalności gospodarczej"
Dokładnie w rok po dacie rozszerzenia Unii Europejskiej, Krajowa Izba Gospodarcza badała opinie przedsiębiorców nt. wpływu przystąpienia Polski do UE na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.
Więcej…
Eurochambres Women Network - Badanie "Sytuacja w Izbach" oraz Badanie "Kobiety w biznesie i w podejmowaniu decyzji"
Eurochambres Women Network - Badanie "Sytuacja w Izbach" oraz Badanie "Kobiety w biznesie i w podejmowaniu decyzji". Przedstawienie wyników badań obejmująch tematykę sytuacji kobiet w biznesie oraz badań podejmujących problematykę obecności kobiet w izbach gospodarczych.
Więcej…
2005, 2004 - Badanie klimatu biznesowego w regionach Europy European Economic Survey
Coroczne badanie warunków dla prowadzenia biznesu w poszczególnych krajach i regionach Europy koordynowane jest przez Stowarzyszenie Europejskich Izb Gospodarczych Eurochambres, we współpracy z narodowymi izbami gospodarczymi. W Polsce badanie przeprowadza Krajowa Izba Gopodarcza.
Więcej…
2004 - European Business Panel - Konkurencyjność polskich firm w Unii Europejskiej
Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych EUROCHAMBRES we współpracy z narodowymi izbami gospodarczymi zorganizowało w 2004 roku European Business Panel. W Polsce badanie przeprowadziła Krajowa Izba Gospodarcza.
Więcej…
2004 - Badanie stanu przygotowania firm do działania na Jednolitym Rynku - CAPE 2004
W 2004 roku po raz ostatni, bezpośrednio przed Akcesją, a po raz czwarty z kolei, odbyło się badanie stanu przygotowania przedsiębiorców do działania na Jednolitym Rynku. Przeprowadziły je izby narodowe dziesięciu krajów wstępujących do Unii Europejskiej. Przebadano ponad 4 tys. firm, w tym 87% z sektora MSP. Badanie, koordynowane przez Eurochambres (Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo- Handlowych), jest częścią programu CAPE - Chambers Accession Programme for Eastern Europe dofinansowywanego ze środków PHARE.
Więcej…


 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG