Relacja: Gospodarcze Otwarcie Roku 2015
Gospodarcze Otwarcie Roku odbyło się 14 stycznia 2015 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.
 
Gospodarcze Otwarcie Roku to coroczna konferencja, podczas której czołowi polscy przedsiębiorcy, politycy i eksperci z sektora finansowego rozmawiają o prognozach, zagrożeniach i szansach gospodarczych dla Polski, Europy i świata w nadchodzącym roku. IV edycja wydarzenia odbyła się 14 stycznia 2015 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. Otworzył ją Andrzej Arendarski, Prezes KIG, który stwierdził, że siła polskiej gospodarki napawa optymizmem.

Z jednej strony optymizmem może napawać siła polskiej gospodarki - wzrost oparty o mocny popyt wewnętrzny zarówno ze strony polskich konsumentów jak i przedsiębiorstw. Do tego – zdaniem prezesa KIG - dojdą jeszcze środki unijne, które zwiększą popyt inwestycyjny. Gdyby nie nieprzewidywalne otoczenie zewnętrzne, dynamika wzrostu mogłaby sięgnąć powyżej zeszłorocznej. Z drugiej strony zasadnicza zmiana cen na rynku surowców może powodować daleko idące perturbacje w realnej gospodarce, szczególnie w krajach uzależnionych od cen surowców. Dalsze głębokie spadki cen ropy naftowej mogą doprowadzić do poważnego kryzysu w Rosji, wraz z niewypłacalnością wielu przedsiębiorstw a także z dalszym osłabieniem rubla. Taki scenariusz oznaczałby załamanie eksportu w kierunku wschodnim.
 
Następnie słowo wstępne wygłosili Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki. W swoim wystąpieniu Prezes Marek Belka wskazywał przede wszystkim na znaczenie stabilnej polityki monetarnej państwa w kreowaniu pozytywnego otoczenia dla rozwoju przedsiębiorców i decyzji pożyczkowych konsumentów. Podkreślił, że działania Rady Polityki Pieniężnej o charakterze wyprzedzającym stanowią jednoznaczny sygnał blokujący dla podmiotów, które mogłyby spekulować polską walutą.

Premier Janusz Piechociński podkreślił, że słabnący popyt europejskich partnerów, napięta sytuacja polityczna na Wschodzie, spowolnienie handlu zagranicznego i inwestycji nie zaważyły jednak znacząco na ogólnej kondycji polskiej gospodarki. A jako najważniejsze zagadnienia polityki gospodarczej w roku 2015 Minister Gospodarki wskazał: kolejne fazy negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (TTIP) oraz rozpoczęcie nowej perspektywy finansowej w Polsce. Przypomniał o wyzwaniach związanych z polityką surowcową, energetyczną i przemysłową, dyskutowanych w Unii Europejskiej. Podkreślił ponadto istotną rolę kapitału społecznego i kadr w nowoczesnej gospodarce.

Co przyniesie gospodarce nowy rok? Pod takim hasłem przebiegała pierwsza debata zorganizowana w ramach Gospodarczego Otwarcia Roku. Moderował ją dziennikarz radia TOK FM, Maciej Głogowski, a uczestnikami byli: Mieczysław Groszek – wiceprezes Związku Banków Polskich, Witold Orłowski – członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, Ryszard Petru – prezes Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Piotr Soroczyński – główny ekonomista KUKE SA.

To, co napawa optymizmem – komentował Ryszard Petru, Prezes Towarzystwa Ekonomistów Polskich - to silny wzrost inwestycji realizowanych przed podmioty prywatne, co już przekłada się na poprawę na rynku pracy, a także uruchomienie w przyszłym roku nowej perspektywy unijnej. 2015 rok będzie rokiem wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Okres ten należałoby wykorzystać do deregulacji gospodarki szczególnie w zakresie prawa podatkowego (ordynacja) jak i reformy sądownictwa.   

Witold Orłowski zwrócił uwagę na wielką niepewność związaną z kryzysem rosyjsko-ukraińskim: Czy w Rosji będzie głęboka recesja? Dzisiaj szacuje się ją na poziomie 3–4 proc., ale pozostaje zbyt wiele niewiadomych, by wyrokować z dużym prawdopodobieństwem – zaznaczył prof. Orłowski. Podkreślił przy tym, że dalsze pogłębianie się recesji u naszego zachodniego sąsiada to problem nie tylko dla polskiego rynku rolno-spożywczego. Przykładem może być polski przemysł z branży RTV i AGD, który również eksportuje sporo za wschodnią granicę, a nie może liczyć na analogiczne wsparcie jak rolnicy.

Zdaniem Piotra Soroczyńskiego, jeśli nie ma zbyt dynamicznych zmian w gospodarce, prowadzenie biznesu jest znacznie łatwiejsze. Przedstawiciel KUKE stwierdził, że najwięcej niespodzianek mogą przynieść zmiany cen ropy naftowej. – Jeżeli popatrzymy jak głęboko zmieniły się ceny paliw, to prognozowanie na tych wartościach nie będzie możliwe – ocenił.

Wiceprezes ZBP, Mieczysław Groszek nie zgodził się z tezą niezależności wyniku od koniunktury gospodarczej. – Powstaje coś na kształt presji na wypychanie pieniądza nawet przy niskich stopach – banki stają się nadpłynne. Co jest dobrym sygnałem – ocenił wiceprezes ZBP. Problemem mogą okazać się natomiast działania o charakterze regulacyjnym, zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym.

Czy rok 2015 na rynku pracy może przynieść cud? Witold Orłowski uważa, że problemem w tej dziedzinie jest spora liczba „przedsiębiorców z rozsądku”. – Czy młodzi ludzie samozatrudniają się, bo faktycznie chcą stworzyć firmy, czy dlatego że nie mają innych pomysłów, lepszych szans na pracę, które w dodatku pozwalają skorzystać z państwowych subsydiów dla nowych firm? Szczycimy się tym, że mamy największą liczbę przedsiębiorców w Europie, ale większość z nich jest z przymusu – stwierdził. Ryszard Petru dodał, że nieprawidłowości w tej dziedzinie są wynikiem zbytniego zróżnicowania pomiędzy różnymi formami zatrudnienia. – Dziś mamy następujące formy na rynku pracy: samozatrudniony, rolnik, umowy o dzieło i zlecenia, wreszcie etat – i ta ostatnia forma jest najwyżej opodatkowana – powiedział. W jego opinii taka sytuacja sprzyja migrowaniu do form najmniej kosztownych.

Kolejna dyskusja nosiła tytuł: Rozwój płatności bezgotówkowych: doświadczenia, wnioski i szanse. W panelu udział wzięli: Ewa Bereśniewicz-Kozłowska - Prezes Zarządu eCard, Paweł Bułgaryn - ekspert w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, Joanna Erdman - Dyrektor ds. rozwoju kart płatniczych mBank, Adrian Kurowski - Dyrektor Visa Europe w Polsce oraz Adam Tochmański - Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP. Moderatorem dyskusji był Jacek Uryniuk - dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”. Paneliści rozmawiali na temat kierunków rozwoju płatności bezgotówkowych oraz ich roli w nowym typie transakcji i rozliczeń z podmiotami administracji, np. urzędami skarbowymi. Płatności bezgotówkowe stanowią szansę w zakresie ograniczenia szarej strefy i dają wysokie bezpieczeństwo klientom - ich rozwój ma więc kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Dyskusja objęła również możliwe formy zabezpieczenia transakcji bezgotówkowych oraz warunki ich dalszego upowszechniania w obrocie gospodarczym.

Po przerwie odbył się panel dotyczący sytuacji polskich eksporterów, pt: Eksporterzy – czy polskie firmy potrzebują nowych scenariuszy rozwoju/modeli biznesowych? W dyskusji moderowanej przez Agnieszkę Durlik-Khouri, Rzecznika prasowego KIG, udział wzięli: Sebastian Grabek – Dyrektor ds. Faktoringu HSBC Bank Polska S.A., Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIBEP S.A., Dariusz Poniewierka – Prezes Zarządu KUKE S.A., Aleksander Szalecki – Partner Zarządzający Stratego.

Ostatnia debata dotyczyła nowych regulacji rynku finansowego w Polsce. W panelu moderowanym przez Macieja Samcika – dziennikarza „Gazety Wyborczej”, udział wzięli: Katarzyna Dwórznik – Ekspert prawno-gospodarczy KIG, Jerzy Bańka – Wiceprezes Związku Banków Polskich, Rafał Janczura – Of Counsel Bird&Bird, Adam Jasser – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bohdan Wyżnikiewicz – Wiceprezes IBnGR.

Zwieńczeniem całodniowych debat było wystąpienie Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpoczął on swoje wystąpienie rozpoczął od podsumowania 2014 roku: - Musimy pamiętać, że zeszły rok był rokiem szczególnym, w którym mieliśmy do czynienia z ogromnymi zawirowaniami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, konfliktem rosyjsko – ukraińskim oraz sankcjami nałożonymi przez Moskwę, najpierw na Polskę, a potem na całą Unię Europejską. To wszystko miało ogromny wpływ na całą polską gospodarkę. Jednocześnie był to rok szczególnie hojny, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. W zeszłym roku produkcja rolna w kraju wzrosła o 15%. Jest to skala, która w ostatnim 25-leciu nigdy nie miała miejsca. Na osłabiony i zdestabilizowany rynek nałożyła się ogromna produkcja - powiedział Marek Sawicki. Mimo to wyniki salda handlu zagranicznego za 11 miesięcy 2014 roku wypadają bardzo optymistycznie i można je porównać do rekordowego 2013 roku.

- Jeśli chodzi o wartość całego polskiego eksportu to jest to ok. 155 miliardów euro. Z tego eksport produktów rolno-spożywczych to 19,6 miliarda. To około 13%, a  więc trzecia pozycja w polskiej gospodarce, jeżeli chodzi o wartość eksportu. Co więcej, ogólne saldo handlu zagranicznego odnotowuje po 11 miesiącach deficyt na poziomie 1,7 mld euro, podczas gdy rolnictwo ma w tym samym czasie dodatni bilans na poziomie 6,1 mld euro - podkreślił Minister Rolnictwa. Jego zdaniem branża spożywcza jest dźwignią polskiej gospodarki, a nie problemem, jak była oceniana 10 czy 15 lat temu.

Tego samego dnia w siedzibie KIG odbyło się Dyplomatyczne Otwarcie Roku, czyli coroczne wydarzenie, celem którego jest z jednej strony przedstawienie marki Polska ambasadorom akredytowanym w Polsce, z drugiej zaś strony – pokazanie możliwości, jakie placówki dyplomatyczne odgrywają dla rozwoju firmy i ekspansji gospodarczej kraju. W spotkaniu wzięło udział około 50 przedstawicieli zagranicznych ambasad akredytowanych w Polsce.
 

Galeria
 

 
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG