Strona główna > Znajdź zagranicznego partnera
Znajdź zagranicznego partnera
 
     
 
     
 
     
 EAST INVEST
Krajowa Izba Gospodarcza, jako uczestnik Konsorcjum Eurochambres, realizuje Program EAST INVEST w ramach Partnerstwa Wschodniego. Celem jego jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz budowanie sieci powiązań biznesowych miedzy Unią Europejską a krajami tego Regionu poprzez organizacje szkoleń, konferencji, spotkań B2B w krajach UE oraz Białorusi, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy.
Więcej…
PIEMONTE DESK Współpraca z Regionem Piemontu
W Krajowej Izbie Gospodarczej działa Piemonte Desk – przedstawicielstwo Izby Przemysłowo-Handlowej z Turynu oraz Piemonckiej Agencji ds. Internacjonalizacji. Ideą powstania Piemonte Desk był fakt istniejącej już współpracy między firmami polskimi i włoskimi z rejonu północno – zachodniego, jak również rozwijające się zainteresowanie firm piemonckich rynkiem polskim.  W ramach działalności przedstawicielstwa organizujemy spotkania B2B polskich i włoskich przedsiębiorców w Polsce  oraz we Włoszech, wyjazdy na międzynarodowe targi, seminaria  i konferencje w Piemoncie, a także przygotowujemy analizy i informacje rynkowe.
Więcej…
EU-TURKEY CHAMBERS FORUM II
Program  ETCF II wdrażany jest  przez Tureckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych TOBB oraz Eurochambres. Ma on na celu  wzmocnienie współpracy między tureckimi izbami gospodarczymi, a ich partnerami w krajach członkowskich oraz kandydujących do  Unii Europejskiej, poprzez organizację m.in. szkoleń, wizyt studyjnych oraz  konsultacji.
Więcej…
EBTC Punkt Kontaktowy w Polsce
Punkt kontaktowy EBTC przy Krajowej Izbie Gospodarczej został powołany jako jeden z 15-u punktów kontaktowych zlokalizowanych przy narodowych izbach gospodarczych w krajach Unii Europejskiej. Centrum wspiera przedsiębiorstwa, społeczność naukową i badawczą w Europie i w Indiach, otwierając nowe możliwości biznesowe i umożliwiając transfer technologii, a także promując europejskie czyste technologie w Indiach.

Pobierz Pdf

BATIMED Współpraca z Regionem Śródziemnomorza
Krajowa Izba Gospodarcza, Casablańska Izba Przemysłu, Handlu i Usług oraz Algierska Konfederacja Patronatu zapraszają przedsiębiorców oraz specjalistów z branży budowlanej do zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi przedsięwzięciami w ramach  Projektu  BATIMED oraz do udziału w jego kolejnej  edycji. BATIMED  koncentruje się na sektorze budownictwa oraz infrastruktury, a jego celem jest  zwiększenie współpracy  handlowo-inwestycyjnej miedzy krajami UA a Regionem MED.
Więcej…
GALERIA – wybrane wydarzenia promocyjne
Więcej...
ERASMUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - szansą na rozwój firmy
Od maja 2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi  jeden  z punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” . Jest to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.
Więcej…
KOMPLEKSOWE WSPARCIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu
Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej uprzejmie informuje, że – uczestnicząc w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych danych Województw podziałanie 1.4.1 - „KOMPLEKSOWE WSPARCIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJĄCYCH PLAN ROZWOJU EKSPORTU”, oferuje zainteresowanym firmom doradztwo i pomoc w zakresie korzystania ze wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w ramach tego programu na rozwój działalności eksportowej.
Więcej…
Incoterms® 2010
Incoterms® 2010 to najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych.
Więcej…
Kojarzenie Partnerów Handlowych
Krajowa Izba Gospodarcza od 1990r. świadczy usługi związane z kojarzeniem partnerów handlowych firm zagranicznych poszukujących partnerów w Polsce. Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana wejściem na polski rynek i współpracą handlową z polskimi przedsiębiorstwami Krajowa Izba Gospodarcza będzie wspierać Państwa działania i pomoże nawiązać kontakty z polskimi partnerami. Oferujemy także dla polskich firm poszukiwanie partnera zagranicznego.
Więcej…
Usługi doradcze proeksportowe
Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym świadczone są przez Krajowa Izbe Gospodarczą w zakresie poszukiwania nowych rynków zagranicznych, partnerów do wspólnych przedsięwzięć, wsparcia w działalności proeksportowej podczas misji wyjazdowych i międzynarodowych targów za granicą.
Więcej…
Umowy z zagranicznymi organizacjami

Krajowa Izba Gospodarcza zawarła już ponad 100 umów o współpracy z zagranicznymi organizacjami reprezentującymi lokalnych przedsiębiorców. Dzięki temu, prowadząc działania związane z promocją polskiego eksportu, w każdym kraju mamy partnera, który reprezentuje nas w kontaktach z lokalnymi władzami i pomaga w przygotowaniu programu pobytu polskich firm za granicą, w tym w wyszukiwaniu potencjalnych kontrahentów dla uczestników organizowanych przedsięwzięć.

Więcej…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
Monitorujemy: czy Sejm sprzyja gospodarce?
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG