Strona główna > Znajdź zagranicznego partnera > Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu
Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu


 alt                                                                     altBiuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej uprzejmie informuje, że – uczestnicząc w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych danych Województw podziałanie 1.4.1 - „KOMPLEKSOWE WSPARCIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJĄCYCH PLAN ROZWOJU EKSPORTU”, oferuje zainteresowanym firmom doradztwo i pomoc w zakresie korzystania ze wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w ramach tego programu na rozwój działalności eksportowej.

Podziałanie 1.4.1 - „KOMPLEKSOWE WSPARCIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJĄCYCH PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Doradztwo nasze obejmuje m.in.:
•    opracowanie Planu Rozwoju Eksportu,
•    opracowanie wniosku o dofinansowanie w Programie,
•    realizację wybranych zadań określonych Planem Rozwoju Eksportu, (późniejszy etap realizacji projektu)
•    bieżące doradztwo i przygotowanie dokumentacji związanej z udziałem w programie (w tym rozliczenie projektu z jednostką finansującą)

Aktualnie szczególnie zachęcamy zainteresowane firmy, do powierzenia nam przygotowania i złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, podziałanie 1.4.1 - „KOMPLEKSOWE WSPARCIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJĄCYCH PLAN ROZWOJU EKSPORTU”.

Współpracując z najbardziej kompetentnymi partnerami w kraju i za granicą, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG wspiera działania firm dążących do rozpoczęcia lub rozszerzenia dotychczasowej działalności eksportowej, ułatwiając identyfikację najbardziej obiecujących i najkorzystniejszych zagranicznych rynków zbytu, zdefiniowanie priorytetów asortymentowych i najodpowiedniejszych sposobów i form działania w celu rozeznania rynków, a następnie pozyskiwania na nich klientów. W ramach wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu (PRE) oferujemy pomoc w podejmowaniu i realizacji działań przewidzianych w Planie.

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG działa w tym zakresie w kontakcie, konsultacji i przy wsparciu ze strony polskich resortów gospodarczych, polskich placówek dyplomatyczno-handlowych oraz zagranicznych izb przemysłowo-handlowych, z którymi KIG ma podpisanych ponad 110 umów o współpracy. Z pomocy z ich strony korzystamy także później, już na etapie realizacji PRE.
 

Prosimy o wstępną informację na temat Państwa zainteresowania usługą doradczą polegającą na:

•    opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu na podstawie danych, informacji, strategii rynkowej i preferencji Klienta (jeśli firma nie posiada takiego dokumentu)
•    przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, podziałanie 1.4.1 - „KOMPLEKSOWE WSPARCIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJĄCYCH PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Formularz wstępnego zgłoszenia zainteresowania usługą - pobierz

Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia skontaktuje się z Państwa firmą odpowiednio przygotowany konsultant, który będzie służył Państwu dalszą pomocą.Kontakt
Monika Sasiak

Biuro Współpracy z Zagranicą
Główny Specjalista w BWZZ KIG
tel.+48 22 630 97 23
fax: +48 22 630 96 60 
e-mail: msasiak@kig.pl

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG