EAST INVEST
Krajowa Izba Gospodarcza, jako uczestnik Konsorcjum Eurochambres, realizuje Program EAST INVEST w ramach Partnerstwa Wschodniego. Celem jego jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz budowanie sieci powiązań biznesowych miedzy Unią Europejską a krajami tego Regionu poprzez organizacje szkoleń, konferencji, spotkań B2B w krajach UE oraz Białorusi, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy.

Partnerstwo Wschodnie jest pierwszą polską inicjatywą wprowadzoną do systemu stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zbliżenie i integracja państw Europy Wschodniej z Unią Europejską.
 

Celem programu EAST INVEST, realizowanego do 2013 roku, jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz budowanie sieci powiązań biznesowych miedzy Unią Europejską a krajami Regionu Partnerstwa Wschodniego: Ukrainą, Białorusią, Mołdową, Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją.

W jego ramach, we współpracy z organizacjami biznesowymi z w/w krajów Krajowa Izba Gospodarcza, przygotowuje wizyty studyjne oraz rozmowy B2B podczas międzynarodowych targów branżowych w Polsce jak również programy twinningowe i staże.
 

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

Katarzyna Kaniewska
tel: 22 630 97 07
e-mail: kkaniewska@kig.pl

Monika Sasiak
tel: 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl
 


Szkolenie w Krajowej Izbie Gospodarczej w ramach programu EAST- INVEST TWINNING PROJECT
 
W dniach 30 lipca – 1 sierpnia 2012 roku w ramach programu EAST INVEST przebywała z wizytą w Krajowej Izbie Gospodarczej delegacja przedstawicieli Izby Przemysłowo – Handlowej Republiki Armenii. 
 
Czterech przedstawicieli armeńskiej Izby odbyło w tych dniach szkolenia w Krajowej Izbie Gospodarczej nt. arbitrażu, karnetów ATA oraz świadectw pochodzenia. Szkolenie odbywa się w ramach tzw. wymiany twiningowej, w której uczestniczy Stowarzyszenie Hiszpańskich izb Przemysłowo-Handlowych (lider projektu) oraz Węgierska Izba Gospodarcza i KIG.
 
Delegacja uczestniczyła również w spotkaniach w Ministerstwie Finansów- Departamencie Polityki Celnej oraz w Departamencie Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki, oraz uczestniczyła w roli obserwatora w rozprawie Sądu Arbitrażowego przy KIG. 
 
Celem szkolenia była nauka „dobry praktyk” wykorzystywanych przez izby w Polsce, nawiązanie nowych kontaktów, oraz poznanie funkcjonowania polskich instytucji wspierania przedsiębiorczości i otoczenia biznesu oraz poprawa jakości w/w usług w ormiańskim systemie izbowym.
 

Staże w Krajowej Izbie Gospodarczej w ramach programu EAST- INVEST BSO EXCHANGE PROGRAMME
 
 
W terminie od 30 stycznia do 3 lutego 2012 r. gościem Krajowej Izby Gospodarczej była Pani Nataliia Karpenchuk- Konopatska  z Lwowskiej Izby Przemysłowo Handlowej w ramach wymiany stażowej programu EAST- INVEST, który KIG realizuje w ramach konsorcjum EUROCHAMBRES.  Wymiany stażowe w ramach programu wspomagają kraje Partnerstwa Wschodniego w kształceniu wykwalifikowanej kadry managerskiej. 
 
Celem stażu było nawiązanie przez Przedstawicielkę Izby Lwowskiej kontaktów instytucjonalnych w Polsce, poznanie funkcjonowania instytucji wspierania przedsiębiorczości i otoczenia biznesu oraz aspektów realizacji projektów międzynarodowych  i mechanizmów promocji innowacyjności wsektorze MŚP. 
 
Tematami szkolenia oraz indywidualnych konsultacji p. Natalii Karpenchuk w Krajowej izbie Gospodarczej były m.in.  promocja eksportu małych i średnich przedsiębiorstw, realizacja projektów o charakterze międzynarodowym, funkcjonowanie nowoczesnych  platform internetowych dla przedsiębiorców, legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych. Dla Przedstawicielki Izby Lwowskiej zaplanowane zostały ponadto spotkania   w Ministerstwie Gospodarki, PAIiIZ, KUKE SA oraz Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości jak również  w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. 
 
Dzięki tej wizycie Krajowa Izba Gospodarcza nawiązała współpracę z kolejną Izbą z krajów Partnerstwa Wschodniego, z którą planujemy realizację dalszych przedsięwzięć w ramach programu East-Invest.
                                                               
Lwowska Izba Przemysłowo- Handlowa www.lcci.lviv.ua, założona w  1850 roku, jest najstarszą izbą gospodarczą na Ukrainie i tym samym członkiem tzw. “Klubu 1850” (stowarzyszenie izb założonych w 1850 roku).
 
 
 
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
Monitorujemy: czy Sejm sprzyja gospodarce?
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG